خوش آمديد

     

         » اطلاعيه جديد

 

 

 

به اطلاع داوطلبان محترم پذيرفته شده  3 برابر ظرفيت در آزمون استخدامی 30/8/93 وزارت نيرو می رساند که بررسی مدارک، از روز شنبه مورخ 23/12/93 شروع خواهد شد و جزئيات مربوط به زمان و مکان مراجعه از طريق ارسال پيامک اطلاع رسانی می شود. درصورت ضرورت، فقط با مجری آزمون ( استان و شرکت مربوط ) ارتباط برقرار نموده و از تماس با ساير مراکز خودداری نماييد زيرا ارائه هر گونه پاسخی امکان پذير نمی باشد.  

 

 

 

| آزمونهای استخدامی | | برنامه زمانی آزمونها | | نتايج آزمونها |