آزمون شرکت های میلاد شیرین بهار، نیرو مهار پارسه و آذر سنبل ایرانیان
در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز ، جهت قراردادهای بهره برداری پست‌های برق فشار قوی

آذر ماه 1397
جهت ثبت نام در آزمون ابتدا از منوی "سامانه خرید کارت ثبت نام" اقدام به پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام نموده و شماره سریال 14 رقمی ثبت نام را دریافت نمایید و سپس از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نمایید.

تذکر: دریافت شماره سریال 14 رقمی ثبت نام به منزله ثبت نام در آزمون نیست و داوطلب باید از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نموده  و شماره رهگیری دریافت نماید.
در صورت بروز مشکل با شماره 88902084 - 021 تماس حاصل نمایید.
چهارشنبه  30 / 08 / 1397
شروع ثبت نام
شنبه  10 / 09 / 1397
خاتمه ثبت نام
از روز یکشنبه مورخ 18 / 09 / 1397
لغایت پنجشنبه مورخ 22 / 09 / 1397
اخذكارت ورود به جلسه اینترنتی
روز جمعه مورخ 23 / 09 / 1397
تاریخ آزمون
دفترچه راهنما آزمون
سامانه خرید کارت ثبت نام
مشاهده کارنامه آزمون