آزمون متمرکز استخدامی وزارت نیرو

 مورخ 30 آبان ماه 1393  
مشاهده کارنامه آزمون با کد ملی و شماره شناسنامه
مشاهده کارنامه آزمون با شماره رهگیری و شماره شناسنامه
شماره رهگیری را فراموش کرده ام